logo

over ons

Met trots kunnen wij zeggen, dat we vanuit onze passie, een mooie plek hebben gevonden waar kinderen en de natuur elkaar vinden. Elke dag is er bij ons iets te beleven en valt er te genieten, want het boeren buitenleven heeft zoveel moois te bieden!

Ons team heeft de zorg voor alle kinderen vanaf het moment dat ze uit school komen tot aan het moment dat ze naar huis gaan. Dat betekent dat er altijd een luisterend oor beschikbaar is, dat ze geholpen worden waar nodig, dat op gezette tijden iets te eten en te drinken klaar staat en dat ze weten waar de kinderen zich bevinden.

Missie en visie

Het is onze missie om kinderen tot 12 jaar na schooltijd zorg, ruimte, rust en gelegenheid tot ontwikkeling te bieden. Dit doen wij met een kleinschalige en kwalitatief hoogwaardige agrarische kinderopvang in een landelijke, groene omgeving. Met onderling respect kunnen kinderen zich veilig uitleven in (samen)spel en agrarische activiteiten waardoor ze spelenderwijs optimaal en in eigen tempo en interesses, zich kunnen ontwikkelen.

Om onze missie te verwezenlijken zorgt BSO Naar Buiten voor;

  • een goed pedagogisch klimaat waarin veiligheid, vertrouwen en persoonlijke ontwikkeling met normen en waarden, waar respect voor elkaar, dieren en de omgeving belangrijk zijn
  • dagelijks contact van de kinderen met elkaar, de dieren, de natuur, de moestuin en de seizoensgebonden activiteiten op de boerderij
  • arbeidsplaatsen conform de CAO kinderopvang, met gekwalificeerd personeel die onze missie en visie uitdragen
  • een goede relatie met de ouders/opvoeders en alle verdere betrokkenen bij BSO Naar Buiten
  • een hoogwaardige accommodatie die voldoet aan de eisen voor de kinderopvang en onze pedagogische visie

img